ដែកដាប់មុខសំប៉ែត រង្វង់ 18(លី)Tolsen

$3.50

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ដែកដាប់មុខសំប៉ែត រង្វង់ 18(លី)Tolsen 

* ម៉ាក : TOLSEN

-  ប្រភេទ៖  ដែកដាប់

-​ ​ ម៉ូដែល៖​ 25089 

* សមត្ថភាព៖

-  ដងកូរប្រវែង ៖(មុខxរង្វង់xបណ្តោយ)24x18x300mm(លី)

- លក្ខណៈពិសេស ៖ ផលិតពី Carbon steel