ខ្សែរឹត Tolsen​ 6 តឹក

$1.50

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ខ្សែរឹត  Tolsen​

* ម៉ាក : TOLSEN

-  ប្រភេទ៖  ខ្សែរឹត 

-​ ​ ម៉ូដែល៖​  62242 

* សមត្ថភាព៖

-  ទំហំប្រវែង ៖ 600mm(លី) ឬ 6 តឹក

-  លក្ខណៈពិសេស ៖ ស្អាត និងស្វិតយឺតល្អងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់និងដាក់តាមខ្លួន