កន្រ្តៃកាត់ទុយោទឹក ឬស្ពាន់ ចន្លោះ 6-64 mm(លី)

$11.00

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

កន្រ្តៃកាត់ទុយោទឹក ឬស្ពាន់  ចន្លោះ 6-64 mm(លី)

* ម៉ាក : TOLSEN

-  ប្រភេទ៖  កន្រ្តៃ

-​ ​ ម៉ូដែល៖​ 33006

* សមត្ថភាព៖

-  លក្ខណៈពិសេស ៖ ​អាចកាត់ទុយោទឺក និងស្ពាន់ចន្លោះ  6-64 mm mm(លី)