ដង្កៀបធូបផ្សារ 2.5តឹក -500A TOLSEN

$5.50

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ដង្កៀបធូបផ្សារ 2.5តឹក -500A TOLSEN 

* ម៉ាក : TOLSEN

-  ប្រភេទ៖  ដង្កៀប

-​ ​ ម៉ូដែល៖​ 44933   

* សមត្ថភាព៖

-  ទំហំ ៖  250mm(លី)  ឬ 2.5តឹក

-  លក្ខណៈពិសេស ៖

-​ Electrodes through ៖  3/32"-3/8" (2.5-9.5mm)

-  AMP CAPACITY ៖ 500A