ដង្កាប់កាត់លួស Tolsen​

$4.25

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ដង្កាប់កាត់លួស  Tolsen​

* ម៉ាក : TOLSEN

-  ប្រភេទ៖  ដង្កាប់

-​ ​ ម៉ូដែល៖​   10045 

* សមត្ថភាព៖

-  ប្រវែង ៖  200mm(លី)  ឬ 2តឹក

-  លក្ខណៈពិសេស ៖ ផលិតពីដែកForged steel