ដង្កាប់កាត់ លេខ180mm(លី)7"

$3.75

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

* ម៉ាក : TOLSEN

-​ ​ ម៉ូដែល៖​ 10004              

-​ ​ទំហំ  180mm,7" 

-  ប្រភេទ៖  ដង្កាប់កាត់

- លក្ខណៈពិសេស ៖ ផលិតពីដែក Forged steel