ម៉ែត្រហូត Tolsen 8m​

$4.25

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ម៉ែត្រហូត Tolsen 8m​

* ម៉ាក : TOLSEN

-  ប្រភេទ៖  ម៉ែត្រ

-​ ​ ម៉ូដែល៖​ 35005

* សមត្ថភាព៖

-  លក្ខណៈពិសេស ៖ ​​អាចវាស់បាន 8មែត្រ និងងាយស្រួលប្រើ