ម៉ូទ័រស្វានបេតុង ១៦ លី ឈុតវ៉ាត់ធំ នីកាថិច

$55.00

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ម៉ាក ៖ នីកាថិច 

ម៉ូឌែល ៖ NC618HBOX

ប្រភេទ ៖ ម៉ូទ័រស្វានបេតុង 16 លី ឈុតវ៉ាត់ធំ 

ផលិតផល ៖ ជប៉ុន ថៃ 

កំលាំងចូល ៖ 720 វ៉ាត់ 

ស្វានបេតុង ៖ 16 មម 

ស្វានដែក 13 មម 

សម្ថភាព ៖ 

- ដែក ៖ 13 មម 

- ឈើ ៖ 18 មម 

- បេតុង ៖ 13 មម 

ល្បឿនជុំទទេរ ៖ 2800 ជុំ ក្នុង 1 នាទី

ទំងន់ ៖ 1.9 គីឡូ

* ធានារយះពេល 6 ខែលើគ្រឿបន្លាស់ 3 ឆ្នាំ ទៅលើសេវាកម្ម