អំពូលភ្លើងរៀនលើតុ ប្រើភ្លើង TGX-A908

$12.00

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

លេខកូដ ៖ TGX-A908

ផលិតផល ៖ តៃវ៉ាន់ 

ប្រភេទ ៖ អំពូលលើតុ ប្រើភ្លើង 

លក្ខណះពិសេស ៖

អំពូលអាចផ្លាស់ប្តូរបាន 

អំពូលប្រភេទ អិលអ៊ីឌី 

ករចង្កៀងអាចបត់បែនបាន 

មានលក្ខណះធុនក្នុងការប្រើប្រាស់