ផ្លែចោះឈើ ទំហំ10លី(mm)

$1.00

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ផ្លែចោះឈើ ទំហំ10លី(mm)

* ម៉ាក : TOLSEN

-  ប្រភេទ៖  ផ្លែចោះ

-​ ​ ម៉ូដែល៖​ 75633

-  ទំហំដងប្រវែងដង  ៖ 152mm(លី)

- លក្ខណៈពិសេស ៖ ផលិតពីដែក  carbon steel hardened and tempered