ក្បាលផ្សារ សំណរ Tolsen​ 60W

$6.00

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ក្បាលផ្សារ សំណរ  Tolsen​ 60W 

* ម៉ាក : TOLSEN

-  ប្រភេទ៖  ក្បាលផ្សារ 

-​ ​ ម៉ូដែល៖​  38062

* សមត្ថភាព៖

- Voltage: 220-240V~50/60Hz

-  ដោតកំដៅមុន: 3~5minuters(មុននិងផ្សារ)

-  កំលាំង ៖ 60W

-  លក្ខណៈពិសេស ៖ ល្អប្រើសំរាប់គ្រឿងអេទ្បិចត្រូនិច គ្រឿងកុំព្យូទ័រ នាទ្បិការ និងគ្រឿងផ្សេងៗទៀត