ស្រោមដៃការពារមុត (កំរិត 5) ទំហំ10អ៊ីង

$3.75

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ស្រោមដៃការពារមុត (កំរិត 5) ទំហំ10អ៊ីង

* ម៉ាក : TOLSEN

-  ប្រភេទ៖  ស្រោមដៃ 

-​ ​ ម៉ូដែល៖​  45041 

-  ទំហំដងប្រវែងដង  ៖  10" (10អ៊ីង)

* សមត្ថភាព៖

- ការពារការមុតបានយូក្នុងពេលពាក់បំពេញការងារ

-  លក្ខណៈពិសេស ៖ ល្អប្រើសំរាប់ការពារកាមុត ​និងផលិតពី 13G cut resistance level 5 liner with PU palm coated