សោតាន់ 9 ក្នុង 1 Tolsen​ លេខ(10 ដល់ 50លី)

$4.50

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

សោតាន់ 9 ក្នុង 1 Tolsen​ លេខ(10 ដល់ 50លី)

* ម៉ាក : TOLSEN

-  ប្រភេទ៖  សោ

-​ ​ ម៉ូដែល៖​  20056 

* សមត្ថភាព៖

-  ទំហំសោលេខ ៖ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 (លី)

-  លក្ខណៈពិសេស ៖ មុខទួណឺវិសស្វិត និងរឹងល្អ ( CrV)