កន្រ្តៃកាត់ម៉ែកឈើ 200mm(លី)Tolsen​

$4.25

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

កន្រ្តៃកាត់ម៉ែកឈើ 200mm(លី)Tolsen​

* ម៉ាក : TOLSEN

-​ ​ ម៉ូដែល៖​ 31018 

-  ប្រភេទ៖  កន្រ្តៃ

-  ទំហំ ៖ 2តឹក

-  លក្ខណៈពិសេស ៖ ងាយស្រួលប្រើប្រាស និងមុតល្អ មិនឈឺដៃពេលកាន់កាត់យូ