ដង្កៀបកៀបម៉ាសប៉ុសផ្សារ 170mm(លី) -300A TOLSEN

$2.40

  • image
  • image
  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ដង្កៀបកៀបម៉ាសប៉ុសផ្សារ  170mm(លី) -300A TOLSEN 

* ម៉ាក : TOLSEN

-  ប្រភេទ៖  ដង្កៀប

-​ ​ ម៉ូដែល៖​ 44940 

* សមត្ថភាព៖

-  ទំហំ ៖   170mm(លី)  ឬ 1.7តឹក

-  លក្ខណៈពិសេស ៖

-​ ​ កម្រាស់ចំហដង្កៀប ៖ ​0.7mm 

-  ចរន្ត ៖ 300A