ស្នប់បាញ់ខ្លាញ់គោ 500g(ក្រាម) TOLSEN

$11.00

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ស្នប់បាញ់ខ្លាញ់គោ 500g(ក្រាម)  TOLSEN

* ម៉ាក : TOLSEN

-  ប្រភេទ៖  ស្នប់

-​ ​ ម៉ូដែល៖​   65200 

- ទំហំរូបរាងប្រវែង ៖  400mm(4​តឹក)

- ប្រវែងខ្សែដែលពុតបាន ៖ ប្រវែង 300mm(3​តឹក)

- ប្រវែងខ្សែដែក ៖ 150mm(1.5តឹក) 

-  លក្ខណៈពិសេស ៖ អាចរុញសំពាធដល់ទី 8500PSI