ច្រាសម៉ូទ័រ(សរសៃតូច) TOLSEN

$1.50

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ច្រាសម៉ូទ័រ(សរសៃតូច) TOLSEN

* ម៉ាក : TOLSEN

-  ប្រភេទ៖  ច្រាសម៉ូទ័រ

-​ ​ ម៉ូដែល៖​   77546 

- ទំហំរូក្បាលចាប់ម៉ូទ័រ ៖ 6.35mm(លី)

-  លក្ខណៈពិសេស ៖ ល្អសំរាប់បកច្រេះ សំរាប់លាបថ្នាំលើដែក