គ្រាប់កឹប 0.7x8mm

$0.90

  • image
  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

គ្រាប់កឹប   0.7x8mm 

* ម៉ាក : TOLSEN

-  ប្រភេទ៖  គ្រាប់កឹប​

-​ ​ ម៉ូដែល៖​ 43024   

* សមត្ថភាព៖

- ចំនុះ ៖ 1000 គ្រាប់ក្នុងមួយកញ្ចប់

- ទំហំ ៖  0.7x8mm (លី) 

- លក្ខណៈពិសេស ៖ ផលិតពីដែករឹងល្អ