គ្រាប់កឹប ឬ (គ្រាប់មិន) 3.2×6.4mm

$0.75

  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

គ្រាប់កឹប ឬ (គ្រាប់មិន)   3.2×6.4mm 

* ម៉ាក : TOLSEN

-  ប្រភេទ៖  គ្រាប់កឹប​

-​ ​ ម៉ូដែល៖​ 43007        

* សមត្ថភាព៖

- ចំនុះ ៖ 50 គ្រាប់ក្នុងមួយកញ្ចប់

- ទំហំ ៖  3.2×6.4mm(លី) 

- លក្ខណៈពិសេស ៖ ផលិតពីអាលុយមីញ៉ូម