ផ្លែចោះដែក​ 3 ក្នុង​ 1

$12.00

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ផ្លែចោះដែក​ 3 ក្នុង​ 1  

* ម៉ាក : TOLSEN

-​ ​ ម៉ូដែល៖​   75878 

-  ប្រភេទ៖  ផ្លែចោះ

* សមត្ថភាពចោះដែកបាន៖

- 4-12*2mm

- 4-20*2mm

- 4-32*2mm

- លក្ខណៈពិសេស ៖ ផលិតពីដែក Titanium coating surface រឹងនិងស្វិតល្អងាយស្រួលប្រើ