ប្រអប់ដាក់សំភារៈជាង TOLSEN

$14.90

  • image
  • image
  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ប្រអប់ដាក់សំភារៈជាង   

* ម៉ាក : TOLSEN

-  ប្រភេទ៖  ប្រអប់

-​ ​ ម៉ូដែល៖​  80201 

* សមត្ថភាព៖

- ទម្ងន់ ៖ 1.5គីទ្បូ

-ទំហំរូបរាង (បណ្តោយ xទទឹង xកំពស់) ៖  (4.2តឹក , 2.3តឹក ,​​1.9តឹក )