ដងបាញ់កាវ 225mm (2.25 តឹក)

$2.75

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ដងបាញ់កាវ 225mm (2.25 តឹក)

* ម៉ាក : TOLSEN

-  ប្រភេទ៖  ដងបាញ់

-​ ​ ម៉ូដែល៖​  43041 

- ទំហំរូបរាង ៖ 225mm (2.25 តឹក)