សោររាង T លេខ​ 12 Tolsen​

$2.00

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

សោររាង T លេខ​ 12 Tolsen​  

* ម៉ាក : TOLSEN

-  ប្រភេទ៖  សោ

-​ ​ ម៉ូដែល៖​   15113       

-  ទំហំ ៖  12x180x280mm(លី)