គ្រាប់សោអូតូ Tolsen​ លេខ 22mm(លី)

$1.50

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

 គ្រាប់សោអូតូ Tolsen​ លេខ 22mm(លី)       

* ម៉ាក : TOLSEN

-  ប្រភេទ៖  សោអូតូ

-​ ​ ម៉ូដែល៖​ 16522        

- ទំហំលេខសោ ៖ 22mm(លី)                        

* សមត្ថភាព៖ផ្សំទ្បើងពីដែក 50BV30 គុណភាព ISO1174