កន្រ្តៃកាត់ទីប 42mm(លី) Asaki

$7.00

  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

កន្រ្តៃកាត់ទីប   42mm(លី) Asaki

* ម៉ាក : Asaki

-  ប្រភេទ៖  កន្រ្តៃ

-​ ​ ម៉ូដែល៖​ AK-0082

-  អាចកាត់ទូយ៉ូរហូតដល់ទៅ 42mm(លី)