កំប៉ុងបាញ់ប្រេង ដបជ័រ TPR 250ml Asaki AK-1051

$2.00

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

កំប៉ុងបាញ់ប្រេង  250ml Asaki

-  ប្រភេទ៖  កំប៉ុង

-​ ​ ម៉ូដែល៖​  AK-1051

-​ ​ ចំណុះប្រេង ៖ 250ml