កំប៉ុងបាញ់ប្រេង ដបជ័រ TPR 250ml Asaki AK-1053

$2.40

  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

កំប៉ុងបាញ់ប្រេងដបជ័រ TPR  250ml Asaki 

-  ប្រភេទ៖  កំប៉ុង

-​ ​ ម៉ូដែល៖​  AK-1053

-​ ​ ចំណុះប្រេង ៖ 250ml

- កំប៉ុងជ័រ ៖ ផលិតពី TPR ផ្លាសស្ទិចដែលស្វិតខ្លាំងប្រើធន់បានយូ