ក្បាលបាញ់ធូលី ឬផ្លំខ្យល់ (ខ្លី)100mm Asaki AK-1015

$5.25

  • image
  • image
  • image
ពត៌មានរបស់ទំនិញ

 ក្បាលបាញ់ធូលី ឬផ្លំខ្យល់ (ខ្លី)100mm Asaki AK-1015

-  ប្រភេទ៖  ក្បាលបាញ់

-​ ​ ម៉ូដែល៖​  AK-1015

-​ ​ ប្រវែង ៖ 100mm(លី)

- អាចទុបសម្ពាធខ្យល់ដល់ទៅ ៖   90psi (6.3kgs / cm3)

-  លក្ខណៈពិសេស ៖ ផលិតពី Steel alloy