ចង្កៀងសាក LED ភ្លឺដោយស្វ័យប្រវត្តពេលដាច់ចរន្តភ្លើង GS-126

ពត៌មានរបស់ទំនិញ

ចង្កៀងសាក LED ភ្លឺដោយស្វ័យប្រវត្តពេលដាច់ចរន្តភ្លើង GS-126

* ម៉ាក : SGT 

-​ ​ ម៉ូដែល៖​  GS-126 LED

-  ផលិតផល៖ សង្ហបុរី

-  ប្រភេទ៖  អំពូល 

** លក្ខណៈពិសេស ៖

-   ពេលវេលាភ្លើងបំភ្លឺអាចដល់ទៅ ៖ 12 ម៉ោង

-   ប្រើភ្លើង ៖ 220V AC 50/60Hz

-   សីតណ្ហភាព និងសំណើមដែលនៅជុំវិញអំពូល ៖ -10C° ~ 50C° , ø <90%