ធុងបាញ់ថ្នាំ ប្រើអាគុយនីកាថិច 20លីត្រ

ពត៌មានរបស់ទំនិញ

* ម៉ាក : Nikatec

-​ ម៉ូដែល៖​  NCHSB20L

- ផលិតផល៖ ជប៉ុន-ថៃ

- ប្រភេទ៖  ធុងបាញ់ថ្នាំ

- កំលាំងភ្លើង ៖ 12V

*សមត្ថភាព

  - ចំណុះ ៖ 20 លីត្រ